Illustration för Göteborgs Stad. Projektet Centrala Älvstadens visionsrapport om hur Göteborg ska utvecklas i framtiden. Ladda ner hela rapporten här. //Illustration for the city of Gothenburg about visions for the city in the future.

Illustration för Göteborgs Stad. Projektet Centrala Älvstadens visionsrapport om hur Göteborg ska utvecklas i framtiden. Ladda ner hela rapporten här. //Illustration for the city of Gothenburg about visions for the city in the future.

Comments & Reactions

REBELFORM's comments powered by Disqus